kosztorysy wykonujemy solidnie

witamy!

Jesteśmy wykwalifikowanym oraz doświadczonym zespołem specjalistów branży budowlanej, instalacyjnej i elektrycznej. Posiadamy od 15 do 35 lat doświadczenia pracy w firmach wykonawczych w przygotowaniu i realizacji kontraktów m.in. poprzez: budowanie "biznes planów", negocjacje z Inwestorami i podwykonawcami, optymalizację kosztów realizacji, tworzenie harmonogramów oraz kosztorysowanie w dostosowaniu do założonej technologii ze szczególnym doborem środków produkcji. Zachęcamy do wysyłania zapytań. Działamy na terenie całej Polski. W naszej ofercie znajdziecie Państwo przede wszystkim kosztorysy inwestorskie, kosztorysy ofertowe, kosztorysy powykonawcze oraz przedmiar/obmiar robót.
Go to Kosztorysy inwestorskie

Kosztorysy inwestorskie

Kosztorys inwestorski to dokument przewidujący w ujęciu rodzajowym koszt planowanej inwestycji lub jej części. Sporządza się go przed rozpoczęciem inwestycji.

Go to KOSZTORYSY OFERTOWE

KOSZTORYSY OFERTOWE

Kosztorys ofertowy to dokument, na podstawie którego możliwe jest ustalenie ceny wykonania usługi, czyli przewidywane koszty wykonawcy. Sporządzany przed rozpoczęciem inwestycji.

Go to kosztorysy powykonawcze

kosztorysy powykonawcze

Kosztorys powykonawczy to dokument określający wartość robót już wykonanych. Podstawą jego wykonania jest obmiar wykonanych robót.

Go to przedmiary i obmiary robót

przedmiary i obmiary robót

Przedmiar robót budowlanych to technologiczne zestawienie robót i ich ilości koniecznych do wykonania danego zadania inwestycyjnego lub roboty budowlanej.

Nie bagatelizuj roli kosztorysu w planowaniu i realizacji

nasze priorytety

Dokładność zawsze na pierwszym miejscu
  • dzięki niej można zbudować wiele

  • dotrzymujemy ustalonego terminu

  • przyjeżdżamy do Klienta, by omówić zakres robót

  • ceny ustalane indywidualnie, wedle zakresu

Wzory kosztorysów już dostępne!

Aktualności