7 stycznia 2017

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski to dokument przewidujący w ujęciu rodzajowym koszt planowanej inwestycji lub jej części. Sporządza się go przed rozpoczęciem inwestycji. Dzięki niemu inwestor ma możliwość ogłoszenia przetargu lub poszukiwanie wykonawcy. W dalszym ciągu ma to na celu znalezienie firmy wykonawczej, która wykaże się najkorzystniejszą ofertą. Kosztorys inwestorski składa się z: przedmiaru robót, kosztów robocizny, kosztów materiałów, kosztów pracy sprzętu oraz pozostałych kosztów związanych z: utrzymaniem placu budowy i jego organizacją, administracją oraz wszelkiego typu opłat i kosztów działalności firm wykonawczych jak również z zakładanych zysków. Kosztorys ten powinien być opracowany na podstawie dokumentacji technicznej lub też odpowiedniego protokołu typowania robót remontowych oraz lokalnych warunków rynkowych z uwzględnieniem dostępu do środków produkcji. Tym samym winien określać koszt inwestycji w nawiązaniu do rynku funkcjonującego na danym terenie.

Wykonujemy kosztorysy inwestorskie w oparciu o:

  • dostarczoną dokumentację projektową;
  • wskazane miejsce lokalizacji inwestycji;
  • określenie specjalnych życzeń inwestora co do standardu i warunków wykonania.
Kosztorys inwestorski w 24H
Zadaj pytanie: ekosztorysant24@gmail.com lub zadzwoń 692-014-662