7 stycznia 2017

Kosztorys ofertowy

Kosztorys ofertowy to dokument, na podstawie którego możliwe jest ustalenie ceny wykonania usługi, czyli przewidywane koszty wykonawcy. Sporządzany przed rozpoczęciem inwestycji. Składa się z: przedmiaru robót, kosztów robocizny, kosztów materiałów, kosztów pracy sprzętu, kosztów stałych, zysku oraz danych z ogłoszenia ofertowego. Podstawami do przygotowania kosztorysu ofertowego są trzy składowe: dane zawarte w ogłoszeniu ofertowym (rodzaj, zakres oraz lokalizacja inwestycji / SIWZ, OPZ, termin wykonania, pozostałe postanowienia), nakłady rzeczowe robocizny, materiałów oraz pracy sprzętu określone na podstawie KNR-ów (w przypadku ich braku na podstawie indywidualnej kalkulacji) oraz koszty materiałów. Należy podkreślić, iż w kosztorysie uwzględniamy koszty stałe a także zyski liczone narzutem procentowym na pozostałe koszty.

Wykonujemy kosztorysy ofertowe w oparciu o:

  • specyfikację warunków zamówienia;
  • dokumentację techniczną projektową;
  • przedmiar robót (jeżeli został udostępniony).
Kosztorys ofertowy w 24H
Zadaj pytanie: ekosztorysant24@gmail.com lub zadzwoń 692-014-662