7 stycznia 2017

Kosztorys powykonawczy

Kosztorys powykonawczy to dokument określający wartość robót już wykonanych. Podstawą jego wykonania jest obmiar wykonanych robót. Może być opracowany na bazie cen kosztorysu umownego (ofertowego) lub też na podstawie zakupionych środków produkcji. Zasadniczą częścią składową kosztorysu powykonawczego jest obmiar z natury. W zależności od celu, jakiemu ma służyć kosztorys powykonawczy, może być on opracowany tak w wersji szczegółowej jak i uproszczonej.

Wykonujemy kosztorysy powykonawcze w oparciu o:

  • dokumentację powykonawczą i/lub zapewniony dostęp na plac budowy celem dokonania odpowiednich pomiarów;
  • udostępniony zestaw zakupionych materiałów wraz z ich cenami;
  • szczegółowe warunki wykonanych robót.
Kosztorys powykonawczy w 24H
Zadaj pytanie: ekosztorysant24@gmail.com lub zadzwoń 692-014-662