7 stycznia 2017

Obmiar i przedmiar robót

Przedmiar robót budowlanych to technologiczne zestawienie robót i ich ilości koniecznych do wykonania danego zadania inwestycyjnego lub roboty budowlanej. Obliczeń ilości robót do wykonania dokonuje się na podstawie zatwierdzonej do realizacji dokumentacji projektowej.

Wykonujemy przedmiar robót budowlanych w oparciu o:

  • dokumentację projektową;
  • udostępnione szczegółowe warunki wykonania robót.
Przedmiar robót w 24H
Zadaj pytanie: ekosztorysant24@gmail.com lub zadzwoń 692-014-662
Obmiar robót budowlanych to technologiczne zestawienie robót i ich ilości zrealizowanych w ramach zadania inwestycyjnego lub roboty budowlanej. Obliczeń ilości robót wykonanych dokonuje się na podstawie dokumentacji powykonawczej lub/i pomiarów fizycznych.

Wykonujemy obmiar robót budowlanych w oparciu o:

  • dokumentację powykonawczą i/lub zapewniony dostęp na plac budowy celem dokonania odpowiednich pomiarów;
  • szczegółowe warunki wykonanych robót.
Obmiar robót w 24H
Zadaj pytanie: ekosztorysant24@gmail.com lub zadzwoń 692-014-662