5 stycznia 2017

Nasza oferta

Oferujemy usługi budowlane oraz remontowo-budowlane.

W szczególności:

 • doradztwo techniczne w zakresie technologii robót budowlanych;
 • wycenę robót budowlanych i remontowo-budowlanych;
 • opracowanie kosztorysów ofertowych, inwestorskich, powykonawczych;
 • przedmiarowanie i obmiarowanie robót;
 • typowanie robót;
 • wycenę organizacji placów budów;
 • szukanie i dobór podwykonawców wraz z przeanalizowaniem kosztów;
 • koncepcję technologii robót;
 • tworzenie i rozliczenie „biznes planów” z preliminarzem kosztów realizacji;
 • negocjacje z Inwestorami i podwykonawcami;
 • optymalizację kosztów realizacji;
 • analizę dokumentacji projektowej i jej kompletności pod kątem wykonawstwa;
 • tworzenie i aktualizację harmonogramów;
 • doradztwo w zakresie kosztów budowy;
 • przygotowanie kosztorysu do banku.